Във връзка със одобрението, което получихме по НП „Подкрепа на образователните медиатори и социални работници“, Средно училище „Свети Климент Охридски“  обявява процедура за подбор на кандидати за Медиатори в нашата образователна институция.

Изисквания за заеманата длъжност:

 1. Средно образование – не се изисква.
 2. Професионална квалификация – не се изисква.
 3. Минимален професионален опит – не се изисква.
 4. Допълнителна квалификация – не се изисква.

Кандидатите трябва да притежават:

 • Умения за работа с деца, ученици и родители от уязвими групи
 • Съпричастност към проблемите им
 • Познаване на културата и други характерни особености на общностите, с които работи

Лични качества на кандидатите:

 • Лоялност към институцията
 • Дискретност
 • Умения за работа в екип
 • Способност да изпълнява стриктно възложените му задачи
 • Умения за мотивация
 • Умения за управление на конфликти
 • Способност да планира, организира и контролира собствената си работа
 • Умения за разпределяне на времето
 • Умения за приоритизиране
 • Стремеж към успех и желание да развива собствения си потенциал.

Срок:

Считано от 28.06.2022 г. до 04.06.2022 г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *