Паралелки държавен план-прием

Профил „Софтуерни и хардуерни науки“

Профилиращи предмети: Информатика, ИТ

Специалност „Електронна търговия“

Професия „Организатор интернет приложения“

Специалност „Производство на кулинарни изделия и напитки“

Професия „Готвач“