Дневен режим 1-4кл.

Час Начало Край Продължителност
1  08:00  08:40 40 мин
2  09:00  09:40 40 мин
3  09:50  10:30 40 мин
4  10:40  11:20 40 мин
5  11:30  12:10 40 мин
6  12:20  13:00 40 мин
7  13:10  13:50 40 мин

Дневен режим 5-8кл.

Час Начало Край Продължителност
1  08:00  08:40 40 мин
2  08:50  09:30 40 мин
3  09:50  10:30 40 мин
4  10:40  11:20 40 мин
5  11:40  12:20 40 мин
6  12:30  13:10 40 мин
7  13:20  14:00 40 мин

Дневен режим 9-12кл.

Час Начало Край Продължителност
1  08:10  08:50 40 мин
2  09:10  09:50 40 мин
3  10:00  10:40 40 мин
4  11:00  11:40 40 мин
5  11:50  12:30 40 мин
6  12:40  13:20 40 мин
7  13:30  14:10 40 мин

Седмично разписание I-ви срок 1-12кл. 2020/2021г.

1а клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература ИУЧ  Бълг. език и литература
2 Български език и литература Български език и литература Български език и литература ИУЧ  Бълг. език и литература Математика
3 Физ. възпитание и спорт Математика Математика Математика Околен свят
4 ИУЧ Математика Музика Изобразително изкуство Музика Физ. възпитание и спорт
5 Час на класа Изобразително изкуство Технологии и предприемачество
*-1

* – Спортни дейности  „Лека атлетика“

1б клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература ИУЧ Бълг. език и литература
2 Български език и литература Български език и литература Български език и литература ИУЧ Бълг. език и литература Математика
3 ИУЧ Математика Математика Математика Математика Физ. възпитание и спорт
4 Физ. възпитание и спорт Музика Изобразително изкуство Музика Околен свят
5 Час на класа Изобразително изкуство Технологии и предприемачество
*-1

* – Спортни дейности  „Лека атлетика“

2а клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език и литература Български език и литература Български език и литература ИУЧ Бълг. език и литература Български език и литература
2 Български език и литература Български език и литература Български език и литература Математика ИУЧ Бълг. език и литература
3 ИУЧ Математика Математика Математика Музика Математика
4 Околен свят Физ. възпитание и спорт Изобразително изкуство Английски език Технологии и предприемачество
5 Музика Час на класа Физ. възпитание и спорт *-1 Английски език

* – Спортни дейности  „Лека атлетика“

3а клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език и литература Физ. възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература ИУЧ Бълг. език и литература
2 Български език и литература Компютърно моделиране Български език и литература Математика Математика
3 ИУЧ Математика Български език и литература Английски език Човекът и природата Човекът и обществото
4 Английски език Български език и литература Математика Физ. възпитание и спорт Английски език
5 Човекът и обществото Математика Изобразително изкуство Музика Физ. възпитание и спорт
6 Технологии и предприемачество Час на класа Изобразително изкуство
* – 1

* – Спортни дейности – „Лека атлетика“

4а клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език и литература Български език и литература Математика Български език и литература ИУЧ Бълг. език и литература
2 Български език и литература Български език и литература Английски език ИУЧ Бълг. език и литература Математика
3 ИУЧ Математика Математика Български език и литература Математика Човекът и природата
4 Човекът и обществото Човекът и природата Български език и литература Компютърно моделиране Изобразително изкуство
5 Английски език Музика Технологии и предприемачество Английски език Изобразително изкуство
6 Физ. възпитание и спорт Час на класа Физ. възпитание и спорт
*- 1

* – Модул ФВС – „Лека атлетика“

4б клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език и литература Български език и литература Английски език Български език и литература ИУЧ Бълг. език и литература
2 Български език и литература Български език и литература Български език и литература ИУЧ Бълг. език и литература Математика
3 ИУЧ Математика Математика Български език и литература Компютърно моделиране Човекът и природата
4 Човекът и обществото Човекът и природата Математика Математика Изобразително изкуство
5 Физ. възпитание и спорт Музика Технологии и предприемачество Физ. възпитание и спорт Изобразително изкуство
6 Английски език Час на класа Английски език
*- 1

* – Модул ФВС – „Лека атлетика“

5а клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Математика Български език и литература Английски език Математика
2 Физ. възпитание и спорт Английски език Български език и литература Физ. възпитание и спорт Английски език
3 Английски език Изобразително изкуство Музика Математика Човекът и природата
4 Човекът и природата Изобразително изкуство Технологии и предприемачество ИУЧ Математика Информационни  технологии
5 Български език и литература История и цивилизации Физ. възпитание и спорт Български език и литература Музика
6 География и икономика Български език и литература Човекът и природата История и цивилизации ИУЧ Бълг. език и литература
7 Час на класа *-2

* – Спортни дейности  „Баскетбол“, нечетна седмица

5б клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физ. възпитание и спорт Изобразително изкуство Математика Физ. възпитание и спорт Английски език
2 Английски език Изобразително изкуство Музика Английски език Човекът и природата
3 Български език и литература Математика Български език и литература История и цивилизации Математика
4 Математика Английски език Български език и литература Български език и литература ИУЧ Бълг. език и литература
5 География и икономика Български език и литература Човекът и природата ИУЧ Математика Информационни  технологии
6 Човекът и природата История и цивилизации Физ. възпитание и спорт Технологии и предприемачество Музика
7 Час на класа *-2

* – Спортни дейности  „Баскетбол“, четна седмица

5в клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски език Английски език Музика Физ. възпитание и спорт Човекът и природата
2 Физ. възпитание и спорт Математика Математика История и цивилизации Математика
3 Математика История и цивилизации Физ. възпитание и спорт Английски език Английски език
4 География и икономика Български език и литература Човекът и природата Технологии и предприемачество Музика
5 Човекът и природата Изобразително изкуство Български език и литература ИУЧ Математика ИУЧ Бълг. език и литература
6 Български език и литература Изобразително изкуство Български език и литература Български език и литература Информационни  технологии
7 Час на класа *-2

* – Спортни дейности  „Баскетбол“, нечетна седмица

6а клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Изобразително изкуство Български език и литература Български език и литература Технологии и предприемачество ИУЧ Бълг. език и литература
2 Изобразително изкуство Английски език Български език и литература Информационни  технологии Музика
3 Български език и литература Физ. възпитание и спорт История и цивилизации Български език и литература Физ. възпитание и спорт
4 Математика Човекът и природата Английски език Музика География и икономика
5 Английски език География и икономика Технологии и предприемачество Математика Математика
6 История и цивилизации Математика ИУЧ Математика Човекът и природата Английски език
7 Час на класа *-2

* – Спортни дейности  „Баскетбол“, нечетна седмица

6б клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски език Физ. възпитание и спорт История и цивилизации Български език и литература География и икономика
2 Български език и литература Български език и литература Английски език Технологии и предприемачество ИУЧ Бълг. език и литература
3 Изобразително изкуство Английски език Български език и литература Информационни  технологии Музика
4 Изобразително изкуство Математика Български език и литература Човекът и природата Физ. възпитание и спорт
5 История и цивилизации Човекът и природата ИУЧ Математика Музика Английски език
6 Математика География и икономика Технологии и предприемачество Математика Математика
7 Час на класа *-2

* – Спортни дейности  „Баскетбол“, четна седмица

6в клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език и литература Английски език Английски език Информационни  технологии Музика
2 Английски език Физ. възпитание и спорт История и цивилизации Български език и литература Математика
3 Математика Български език и литература Технологии и предприемачество Технологии и предприемачество ИУЧ Бълг. език и литература
4 История и цивилизации География и икономика ИУЧ Математика Математика Английски език
5 Изобразително изкуство Математика Български език и литература Човекът и природата География и икономика
6 Изобразително изкуство Човекът и природата Български език и литература Музика Физ. възпитание и спорт
7 Час на класа *-2

* – Спортни дейности  „Баскетбол“, нечетна седмица

7а клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Информационни технологии История и цивилизации Математика Български език и литература Технологии и предприемачество
2 Математика Математика Физика и астрономия Математика ИУЧ Технологии и предприем.
3 Физ. възпитание и спорт Изобразително изкуство Английски език Английски език ИУЧ Математика
4 Английски език Изобразително изкуство Български език и литература Биология и ЗО История и цивилизации
5 Български език и литература Български език и литература Музика Физ. възпитание и спорт ИУЧ Бълг. език и литература
6 Физика и астрономия Български език и литература География и икономика География и икономика Химия и ООС
7 Биология и ЗО Час на класа
*-2

* – Спортни дейности  „Волейбол“, нечетна седмица

7б клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Математика Физика и астрономия География и икономика Технологии и предприемачество
2 Информационни технологии История и цивилизации Математика Български език и литература ИУЧ Технологии и предприем.
3 Английски език Български език и литература Български език и литература Математика История и цивилизации
4 Български език и литература Български език и литература Музика Английски език ИУЧ Математика
5 Физика и астрономия Изобразително изкуство География и икономика Биология и ЗО Химия и ООС
6 Биология и ЗО Изобразително изкуство Английски език Физ. възпитание и спорт ИУЧ Бълг. език и литература
7 Физ. възпитание и спорт Час на класа
*-2

* – Спортни дейности  „Волейбол“, четна седмица

8а клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски език ИУЧ Химия и ООС Физ. възпитание и спорт Химия и ООС История и цивилизации
2 Физика и астрономия Математика Биология и ЗО Математика Философия
3 Биология и ЗО Музика География и икономика Английски език ИУЧ Математика
4 Математика Български език и литература ИУЧ Бълг. език и литература Технологии и предприемачество Английски език
5 Български език и литература ИУЧ Инф. технологии Английски език Технологии и предприемачество Български език и литература
6 Физ. възпитание и спорт ИУЧ Инф. технологии Информационни технологии ИУЧ Биология и ЗО Български език и литература
7 Час на класа ИУЧ Инф. технологии История и цивилизации
*-2

* – Спортни дейности  „Волейбол“, нечетна седмица

8б клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Биология и ЗО Математика Биология и ЗО Английски език Български език и литература
2 Английски език ИУЧ Химия и ООС Физ. възпитание и спорт Химия и ООС Български език и литература
3 Физика и астрономия ИУЧ Инф. технологии ИУЧ Бълг. език и литература Математика Философия
4 Български език и литература ИУЧ Инф. технологии Информационни технологии История и цивилизации ИУЧ Математика
5 Физ. възпитание и спорт Музика ИУЧ Инф. технологии ИУЧ Биология и ЗО История и цивилизации
6 Математика Български език и литература Английски език Технологии и предприемачество Английски език
7 Час на класа География и икономика Технологии и предприемачество
*-2

* – Спортни дейности  „Волейбол“, четна седмица

8в клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физ. възпитание и спорт ИУЧ Човешки ресурси в туризма ИУЧ Общуване, фирм. култура Математика ИУЧ Общуване, фирм. култура
2 Биология и ЗО ИУЧ Човешки ресурси в туризма География и икономика Химия и ООС История и цивилизации
3 Английски език Математика Биология и ЗО Предприемачество Български език и литература
4 Физика и астрономия Музика Физ. възпитание и спорт Английски език Български език и литература
5 Математика Български език и литература Информационни технологии История и цивилизации Английски език
6 Български език и литература Гостоприемство в кул. индустрия ИУЧ Общуване, фирм. култура ИУЧ Туризма като отрасъл Философия
7 Час на класа Английски език ИУЧ Туризма като отрасъл
*-2

* – Спортни дейности  „Волейбол“, четна седмица

9а клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 ИУЧ Бълг. език и литература История и цивилизации ИУЧ Информ. технологии ИУЧ Математика Английски език
2 ИУЧ Бълг. език и литература ИУЧ Биология и ЗО ИУЧ Информ. технологии ИУЧ Математика Физ. възпитание и спорт
3 Информационни технологии Физика и астрономия Технологии и предприемачество Философия Химия и ООС
4 ИУЧ Информ. технологии Математика Технологии и предприемачество История и цивилизации Математика
5 Немски език Английски език Български език и литература Български език и литература Технологии и предприемачество
6 Биология и ЗО Физ. възпитание и спорт Математика Български език и литература География и икономика
7 Изобразително изкуство Час на класа *-2 Немски език

* – Спортни дейности  „Волейбол“, нечетна седмица

9б клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 ИУЧ Бълг. език и литература ИУЧ Биология и ЗО Български език и литература Български език и литература Химия и ООС
2 ИУЧ Бълг. език и литература История и цивилизации Математика Български език и литература Английски език
3 Немски език Физ. възпитание и спорт ИУЧ Информ. технологии История и цивилизации Физ. възпитание и спорт
4 Биология и ЗО Английски  език ИУЧ Информ. технологии Философия Технологии и предприемачество
5 Изобразително изкуство Физика и астрономия Технологии и предприемачество Немски  език География и икономика
6 Информационни технологии Математика Технологии и предприемачество ИУЧ География и икономика Математика
7 ИУЧ Информ. технологии Час на класа *-2 ИУЧ География и икономика

* – Спортни дейности  „Волейбол“, четна седмица

9в клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 ИУЧ Материалознание Физ. възпитание и спорт Математика История и цивилизации Физ. възпитание и спорт
2 Кулинарни техники и технологии Физика и астрономия ИУЧ Хигиена на храненето Немски език Химия и ООС
3 Гостоприемство в кур. продукция ИУЧ Материалознание ИУЧ Хигиена на храненето Български език и литература Английски  език
4 Немски  език ИУЧ Материалознание ИУЧ Технологично обзавеждане Български език и литература География и икономика
5 Информационни технологии Математика ИУЧ Технологично обзавеждане Философия Математика
6 Изобразително изкуство Английски език Български език и литература ИУЧ Технологично обзавеждане История и цивилизации
7 Биология и ЗО Час на класа *-2 Отчетност и работа с документи

* – Спортни дейности  „Волейбол“, нечетна седмица

10а клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Биология и ЗО География и икономика Физ. възпитание и спорт ИУЧ Биология и ЗО География и икономика
2 География и икономика Немски език История и цивилизация ИУЧ Биология и ЗО Физика и астрономия
3 Музика Български език и литература Физика и астрономия Химия и ООС Философия
4 ИУЧ Бълг. език и литература Химия и ООС Философия Български език и литература История и цивилизация
5 ИУЧ Бълг. език и литература Физ. възпитание и спорт Математика Български език и литература Немски език
6 Английски език Английски език Биология и ЗО ИУЧ Инф. технологии Математика
7 История и цивилизация Час на класа ИУЧ Инф. технологии *-2

* – Спортни дейности – Волейбол, нечетна седмица

10б клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 География и икономика Английски език Биология и ЗО Химия и ООС Философия
2 Музика География и икономика Физ. възпитание и спорт Български език и литература География и икономика
3 История и цивилизация Немски  език Философия Български език и литература Физика и астрономия
4 Биология и ЗО Физ. възпитание и спорт Математика ИУЧ Инф. технологии Математика
5 Английски език Химия и ООС Физика и астрономия ИУЧ Инф. технологии История и цивилизации
6 ИУЧ Бълг. език и литература Български език и литература История и цивилизация ИУЧ Математика Немски  език
7 ИУЧ Бълг. език и литература Час на класа ИУЧ Математика *-2

* – Спортни дейности – Волейбол, четна седмица

10в клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Музика Немски  език История и цивилизации Обща теория на сч. отчетност Физика и астрономия
2 Биология и ЗО Английски език Философия Химия и ООС Философия
3 Физ. възпитание и спорт Химия и ООС Биология и ЗО Обща икономическа теория География и икономика
4 География и икономика География и икономика Физика и астрономия Обща икономическа теория Немски  език
5 ИУЧ Приложни програми Български език и литература Физ. възпитание и спорт Обща теория на сч. отчетност УП Математика
6 История и цивилизация Икономика Математика Български език и литература История и цивилизации
7 Английски език Час на класа *-2 Български език и литература

* – Спортни дейности – Волейбол, нечетна седмица

11а клас

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Немски език ИУЧ Химия и ООС ИУЧ Химия и ООС ИУЧ Химия и ООС ИУЧ Биология и ЗО
2 Гражданско образование ИУЧ Химия и ООС ИУЧ Химия и ООС Математика Английски език
3 ИУЧ Биология и ЗО Английски език ИУЧ Философия Немски език ИУЧ Философия
4 ИУЧ Философия Математика ИУЧ Биология и ЗО Български език и литература Физ. възпитание и спорт
5 Физ. възпитание и спорт ИУЧ Бълг. език и литература ИУЧ Биология и ЗО ИУЧ Философия ИУЧ Бълг. език и литература
6 Български език и литература ИУЧ Биология и ЗО ИУЧ Бълг. език и литература ИУЧ Философия ИУЧ Бълг. език и литература
7 Български език и литература Час на класа ИУЧ Бълг. език и литература
*-2

* – Модул ФВС – Волейбол, четна седмица

11б клас

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език и литература ИУЧ История и цивилизации ИУЧ География и икономика ИУЧ Философия Английски език
2 Български език и литература ИУЧ История и цивилизации ИУЧ География и икономика ИУЧ Философия ИУЧ Философия
3 ИУЧ География и икономика ИУЧ География и икономика ИУЧ Бълг. език и литература Математика ИУЧ Бълг. език и литература
4 Гражданско образование Английски език ИУЧ Бълг. език и литература Немски език ИУЧ Бълг. език и литература
5 ИУЧ Философия Математика ИУЧ Философия ИУЧ История и цивилизация Физ. възпитание и спорт
6 Немски език ИУЧ Бълг. език и литература ИУЧ История и цивилизации Български език и литература ИУЧ История и цивилизации
7 Физ. възпитание и спорт Час на класа ИУЧ История и цивилизации *-2

* – Модул ФВС – Волейбол, четна седмица

11в клас

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Гостоприемство в кур. продукция Организация на обслужването в ресторанта Английски език Математика Специализиран софтуер
2 Микробиология и хигиена на храненето Организация на обслужването в ресторанта Кул. техники и технологии Организация на обслужването в ресторанта УП Физ. възпитание и спорт
3 Гражданско образование ИУЧ Кул. техники и технологии Кул. техники и технологии Организация на обслужването в ресторанта УП Кул. техники и технологии
4 Български език и литература ИУЧ Кул. техники и технологии Кул. техники и технологии УП Организация на обслужването в ресторанта УП Кул. техники и технологии УП
5 Български език и литература Английски език Кул. техники и технологии УП Български език и литература Кул. техники и технологии УП
6 Физ. възпитание и спорт Математика Кул. техники и технологии УП Немски език Кул. техники и технологии УП
7 Немски език Час на класа Кул. техники и технологии УП *-2

* – Модул ФВС – Волейбол, четна седмица

12а клас

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Свят и личност ЗИП Инф. технологии Български език и литература ЗИП География и икономика Математика
2 Математика ЗИП Инф. технологии ЗИП Бълг. език и литература ЗИП География и икономика ЗИП Инф. технологии
3 Български  език и литература ЗИП Биология и ЗО ЗИП Физ. възпитание и спорт ЗИП Физ. възпитание и спорт ЗИП Бълг. език и литература
4 Български  език и литература ЗИП Биология и ЗО ЗИП Физ. възпитание и спорт ЗИП История и цивилизация ЗИП Бълг. език и литература
5 ЗИП Музика Физ. възпитание и спорт Свят и личност ЗИП История и цивилизация ЗИП История и цивилизация
6 ЗИП Музика ЗИП География и икономика ЗИП Музика Английски език Физ. възпитание и спорт
7 Английски език Час на класа ЗИП Биология и ЗО *-2

* – Модул ФВС – Волейбол, нечетна седмица

12б клас

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български  език и литература ЗИП Биология и ЗО Свят и личност ЗИП Изобраз. изкуство Физ. възпитание и спорт
2 Български  език и литература ЗИП Биология и ЗО ЗИП Биология и ЗО ЗИП Физ. възпитание и спорт Математика
3 ЗИП Изобраз. изкуство ЗИП Инф. технологии Математика ЗИП География и икономика ЗИП Инф. технологии
4 ЗИП Изобраз. изкуство ЗИП Инф. технологии Български език и литература ЗИП География и икономика ЗИП История и цивилизация
5 Свят и личност ЗИП География и икономика ЗИП Бълг. език и литература Английски език ЗИП Бълг. език и литература
6 Английски език Физ. възпитание и спорт ЗИП Физ. възпитание и спорт ЗИП История и цивилизация ЗИП Бълг. език и литература
7 Час на класа ЗИП Физ. възпитание и спорт ЗИП История и цивилизация *-2

* – Модул ФВС – Волейбол, нечетна седмица