ГРАФИК ЗА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 1- 12 КЛАС

ЗАБЕЛЕЖКА : Възпитателите комуникират с учениците от съответния клас след приключване на редовните занятия за деня.

1-ви час: 9.00-9.30
2-ри час: 9.35-10.05
3-ти час: 10.10-10.40
4-ти час: 10.45-11.15
5-ти час: 11.20-11.50
6-ти час: 11.55-12.25
7-ми час: 12.30-13.00

1а клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език и литература Физ. възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература ИУЧ  Бълг. език и литература
2 Български език и литература Български език и литература Български език и литература ИУЧ  Бълг. език и литература Математика
3 ИУЧ Математика Български език и литература Математика Физ. възпитание и спорт Изобразително изкуство
4 Околен свят Математика Технологии и предприемачество Математика Изобразително изкуство
5 Музика Час на класа Музика
*-1

* – Спортни дейности  „Лека атлетика“

2а клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 ИУЧ Математика Български език и литература Български език и литература Български език и литература ИУЧ Бълг. език и литература
2 Английски език Български език и литература Български език и литература ИУЧ Бълг. език и литература Математика
3 Български език и литература Математика Музика Математика Физ. възпитание и спорт
4 Български език и литература Физ. възпитание и спорт Английски език Изобразително изкуство Околен свят
5 Музика Час на класа Технологии и предприемачество Изобразително изкуство
*-1

* – Спортни дейности  „Лека атлетика“

3а клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език и литература Човекът и обществото Български език и литература Български език и литература ИУЧ Бълг. език и литература
2 Български език и литература Български език и литература Български език и литература ИУЧ Бълг. език и литература Математика
3 Английски език Български език и литература Математика Компютърно моделиране Човекът и обществото
4 ИУЧ Математика Математика Технологии и предприемачество Човекът и природата Английски език
5 Изобразително изкуство Музика Английски език Музика Физ. възпитание и спорт
6 Изобразително изкуство Час на класа Физ. възпитание и спорт
*-1

* – Спортни дейности  „Лека атлетика“

3б клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език и литература Човекът и обществото Български език и литература Български език и литература ИУЧ Бълг. език и литература
2 Български език и литература Български език и литература Български език и литература ИУЧ Бълг. език и литература Математика
3 ИУЧ Математика Български език и литература Математика Човекът и природата Човекът и обществото
4 Английски език Математика Технологии и предприемачество Компютърно моделиране Физ. възпитание и спорт
5 Изобразително изкуство Музика Физ. възпитание и спорт Музика Английски език
6 Изобразително изкуство Час на класа Английски език
* – 1

* – Спортни дейности – „Лека атлетика“

4а клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език и литература Английски език Български език и литература Български език и литература ИУЧ Бълг. език и литература
2 Български език и литература Български език и литература Български език и литература Математика Математика
3 ИУЧ Математика Български език и литература Математика Музика Човекът и природата
4 Човекът и обществото Математика Физ. възпитание и спорт Английски език Компютърно моделиране
5 Английски език Музика Човекът и природата Физ. възпитание и спорт Изобразително изкуство
6 Физ. възпитание и спорт Час на класа Технологии и предприемачество *- 1

* – Модул ФВС – „Лека атлетика“

4б клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език и литература Математика Български език и литература Български език и литература ИУЧ Бълг. език и литература
2 Български език и литература Английски език Български език и литература Математика Математика
3 ИУЧ Математика Български език и литература Физ. възпитание и спорт Музика Човекът и природата
4 Човекът и обществото Български език и литература Математика Физ. възпитание и спорт Изобразително изкуство
5 Физ. възпитание и спорт Музика Човекът и природата Английски език Компютърно моделиране
6 Английски език Час на класа Технологии и предприемачество *- 1

* – Модул ФВС – „Лека атлетика“

5а клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език и литература Изобразително изкуство Английски език Физ. възпитание и спорт ИУЧ Бълг. език и литература
2 Български език и литература Изобразително изкуство Физ. възпитание и спорт Английски език ИУЧ Бълг. език и литература
3 Физ. възпитание и спорт Математика Български език и литература Математика Английски език
4 Математика Български език и литература География и икономика Музика История и цивилизации
5 География и икономика Човекът и природата Технологии и предприемачество Информационни  технологии Математика
6 Музика История и цивилизации ИУЧ Математика Български език и литература Човекът и природата
7 *-2 Час на класа

* – Спортни дейности  „Баскетбол“, нечетна седмица

5б клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 География и икономика История и цивилизации Физ. възпитание и спорт Английски език Човекът и природата
2 Физ. възпитание и спорт Математика Български език и литература Физ. възпитание и спорт Английски език
3 Математика Изобразително изкуство Английски език Информационни  технологии ИУЧ Бълг. език и литература
4 Музика Изобразително изкуство Технологии и предприемачество Български език и литература ИУЧ Бълг. език и литература
5 Български език и литература Български език и литература География и икономика Музика История и цивилизации
6 Български език и литература Човекът и природата ИУЧ Математика Математика Математика
7 *-2 Час на класа

* – Спортни дейности  „Баскетбол“, четна седмица

5в клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физ. възпитание и спорт Математика Български език и литература Физ. възпитание и спорт Английски език
2 География и икономика История и цивилизации Английски език Математика Човекът и природата
3 Български език и литература Български език и литература Технологии и предприемачество Английски език История и цивилизации
4 Български език и литература Човекът и природата Физ. възпитание и спорт Информационни  технологии Математика
5 Музика Изобразително изкуство ИУЧ Математика Български език и литература ИУЧ Бълг. език и литература
6 Математика Изобразително изкуство География и икономика Музика ИУЧ Бълг. език и литература
7 *-2 Час на класа

* – Спортни дейности  „Баскетбол“, нечетна седмица

6а клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика География и икономика Английски език Музика ИУЧ Математика
2 История и цивилизации Английски език История и цивилизации География и икономика Английски език
3 Човекът и природата Технологии и предприемачество Изобразително изкуство ИУЧ Бълг. език и литература Музика
4 Български език и литература Технологии и предприемачество Изобразително изкуство ИУЧ Бълг. език и литература Човекът и природата
5 Български език и литература Математика Математика Математика Български език и литература
6 Физ. възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература Физ. възпитание и спорт Информационни  технологии
7 *-2 Час на класа

* – Спортни дейности  „Баскетбол“, нечетна седмица

6б клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 История и цивилизации Английски език Изобразително изкуство География и икономика Английски език
2 Български език и литература География и икономика Изобразително изкуство Музика Музика
3 Български език и литература Български език и литература Английски език Физ. възпитание и спорт ИУЧ Математика
4 Физ. възпитание и спорт Математика Математика Математика Информационни  технологии
5 Математика Технологии и предприемачество Български език и литература ИУЧ Бълг. език и литература Човекът и природата
6 Човекът и природата Технологии и предприемачество История и цивилизации ИУЧ Бълг. език и литература Български език и литература
7 *-2 Час на класа

* – Спортни дейности  „Баскетбол“, четна седмица

7а клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Изобразително изкуство Английски език Музика Математика Физика и астрономия
2 Математика Физ. възпитание и спорт География и икономика История и цивилизации ИУЧ Математика
3 Физ. възпитание и спорт Биология и ЗО Химия и ООС Български език и литература ИУЧ Бълг. език и литература
4 География и икономика История и цивилизации Математика Биология и ЗО Музика
5 Химия и ООС Математика Български език и литература Технологии и предприемачество Информационни технологии
6 Английски език Български език и литература Български език и литература ИУЧ Технологии и предприем. Английски език
7 Български език и литература Час на класа *-2

* – Спортни дейности  „Волейбол“, нечетна седмица

7б клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Физ. възпитание и спорт География и икономика Български език и литература Музика
2 Изобразително изкуство Английски език Музика Математика Физика и астрономия
3 География и икономика История и цивилизации Български език и литература Технологии и предприемачество Информационни технологии
4 Химия и ООС Математика Български език и литература ИУЧ Технологии и предприем. ИУЧ Бълг. език и литература
5 Английски език Български език и литература Математика Биология и ЗО Английски език
6 Български език и литература Биология и ЗО Химия и ООС История и цивилизации ИУЧ Математика
7 Физ. възпитание и спорт Час на класа *-2

* – Спортни дейности  „Волейбол“, четна седмица

8а клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 ИУЧ Математика Биология и ЗО Химия и ООС Философия История и цивилизации
2 ИУЧ Биология и ЗО Математика Информационни технологии Физика и астрономия ИУЧ Бълг. език и литература
3 Английски език Физика и астрономия История и цивилизации Английски език Математика
4 ИУЧ Физ. възпитание и спорт Английски език Английски език Български език и литература География и икономика
5 ИУЧ Физ. възпитание и спорт Физ. възпитание и спорт Изобразително изкуство Физ. възпитание и спорт Технологии и предприемачество
6 Български език и литература Български език и литература Математика ИУЧ Инф. технологии Технологии и предприемачество
7 Български език и литература Час на класа ИУЧ Инф. технологии
*-2

* – Спортни дейности  „Волейбол“, нечетна седмица

8б клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език и литература Български език и литература Математика ИУЧ Инф. технологии ИУЧ Бълг. език и литература
2 Български език и литература Математика Английски език ИУЧ Инф. технологии География и икономика
3 ИУЧ Биология и ЗО Английски език Информационни технологии Физика и астрономия Технологии и предприемачество
4 Английски език Физика и астрономия История и цивилизации Философия Технологии и предприемачество
5 ИУЧ Технологии и предпр. Биология и ЗО Химия и ООС Български език и литература Математика
6 ИУЧ Физ. възпитание и спорт Физ. възпитание и спорт Изобразително изкуство Физ. възпитание и спорт История и цивилизации
7 ИУЧ Физ. възпитание и спорт Час на класа Английски език
*-2

* – Спортни дейности  „Волейбол“, нечетна седмица

8в клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 ИУЧ Туризма като отрасъл ИУЧ Общуване, фирмена култура История и цивилизации Предприемачество Английски език
2 ИУЧ Туризма като отрасъл Биология и ЗО Химия и ООС Български език и литература История и цивилизации
3 Български език и литература Математика Безопасност и долекарска помощ Философия География и икономика
4 Български език и литература Физ. възпитание и спорт Информационни технологии Физ. възпитание и спорт Математика
5 ИУЧ Общуване, фирм. култура Български език и литература Английски език Физика и астрономия ИУЧ Човешки ресурси в туризма
6 ИУЧ Общуване, фирм. култура Физика и астрономия Математика Английски език ИУЧ Човешки ресурси в туризма
7 Английски език Час на класа Изобразително изкуство
*-2

* – Спортни дейности  „Волейбол“, четна седмица

9а клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 ИУЧ Химия и ООС ИУЧ История и цивилизации География и икономика Немски език Философия
2 ИУЧ Информ. технологии Немски език Английски език Химия и ООС Английски език
3 Технологии и предприемачество Математика Физика и астрономия Биология и ЗО Химия и ООС
4 Технологии и предприемачество Музика Български език и литература Математика Математика
5 ИУЧ Бълг. език и литература Български език и литература Български език и литература Физ. възпитание и спорт ИУЧ Физ. възпитание и спорт
6 ИУЧ Бълг. език и литература Информационни технологии Физ. възпитание и спорт История и цивилизации ИУЧ Изобразително изкуство
7 История и цивилизации Час на класа ИУЧ Биология и ЗО *-2

* – Спортни дейности  „Волейбол“, нечетна седмица

9б клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 ИУЧ Информ. технологии Немски език Английски  език Химия и ООС Химия и ООС
2 ИУЧ Бълг. език и литература ИУЧ История и цивилизация География и икономика Немски  език Математика
3 ИУЧ Бълг. език и литература Музика ИУЧ Биология и ЗО Математика Английски език
4 История и цивилизации Математика Физика и астрономия Физ. възпитание и спорт ИУЧ Физ. възпитание и спорт
5 ИУЧ Химия и ООС Информационни технологии Физ. възпитание и спорт История и цивилизации ИУЧ Изобразително изкуство
6 Технологии и предприемачество Български език и литература Български език и литература Биология и ЗО Философия
7 Технологии и предприемачество Час на класа Български език и литература *-2

* – Спортни дейности  „Волейбол“, четна седмица

9в клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 ИУЧ Текстообработка Музика Физ. възпитание и спорт Приложни програми с общо предназначение Физ. възпитание и спорт
2 ИУЧ Текстообработка Информационни технологии Български език и литература ИУЧ Текстообработка Химия и ООС
3 ИУЧ Обща теория на счетоводната отчетност Немски  език Български език и литература Немски език Обща теория на счетоводната отчетност
4 ИУЧ Обща теория на счетоводната отчетност Български език и литература Английски език Биология и ЗО Английски  език
5 История и цивилизации Математика ИУЧ Електронни таблици Математика Философия
6 География и икономика ИУЧ Обща теория на счетоводната отчетност ИУЧ Електронни таблици Химия и ООС Математика
7 *-2 Час на класа Физика и астрономия История и цивилизации

* – Спортни дейности  „Волейбол“, четна седмица

10а клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 ИУЧ Биология и ЗО Математика Немски език Математика Биология и ЗО
2 ИУЧ Биология и ЗО ИУЧ Математика Физ. възпитание и спорт ИУЧ Математика Физ. възпитание и спорт
3 География и икономика Химия и ООС История и цивилизация Химия и ООС История и цивилизации
4 История и цивилизация Биология и ЗО ИУЧ Бълг. език и литература Английски език Немски език
5 Физика и астрономия Английски език Философия Изобразително изкуство География и икономика
6 Български език и литература Български език и литература Информационни технологии Физика и астрономия Философия
7 Български език и литература Час на класа География и икономика
*-2

* – Спортни дейности – Волейбол, нечетна седмица

10б клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 История и цивилизация Химия и ООС Информационни технологии Физика и астрономия История и цивилизации
2 Математика Физ. възпитание и спорт Биология и ЗО Химия и ООС Философия
3 Физика и астрономия ИУЧ Инф. технологии Немски  език Английски език Математика
4 Български език и литература ИУЧ Инф. технологии История и цивилизация Изобразително изкуство Физ. възпитание и спорт
5 Български език и литература Български език и литература ИУЧ Бълг. език и литература География и икономика Немски  език
6 География и икономика Английски език Философия ИУЧ Математика География и икономика
7 Биология и ЗО Час на класа *-2 ИУЧ Математика

* – Спортни дейности – Волейбол, нечетна седмица

10в клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Физ. възпитание и спорт Биология и ЗО Химия и ООС Физ. възпитание и спорт
2 Български език и литература Химия и ООС Немски  език Икономика История и цивилизации
3 Български език и литература Български език и литература ИУЧ Кулинарни техники и технологии Изобразително изкуство География и икономика
4 Физика и астрономия Английски език Микробиология и хигиена на храненето Физика и астрономия Философия
5 История и цивилизация УП Кул. техники и технологии Информационни технологии Английски език Математика
6 Биология и ЗО УП Кул. техники и технологии История и цивилизация География и икономика Немски  език
7 География и икономика Час на класа Философия *–2

* – Спортни дейности – Волейбол, нечетна седмица

11а клас

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физ. възпитание и спорт Физика и астрономия ЗИП История и цивилизация Физ. възпитание и спорт Математика
2 Английски език Български език и литература Математика История и цивилизация География и икономика
3 ЗИП Биология и ЗО ЗИП История и цивилизация ЗИП Инф. технологии ЗИП География и икономика ЗИП Бълг. език и литература
4 ЗИП Инф. технологии ЗИП История и цивилизация ЗИП Физ. възпитание и спорт ЗИП Бълг. език и литература ЗИП Бълг. език и литература
5 ЗИП Инф. технологии ЗИП География и икономика ЗИП Биология и ЗО ЗИП Бълг. език и литература ЗИП Физ. възпитание и спорт
6 История и цивилизация ЗИП География и икономика ЗИП Биология и ЗО Английски език ЗИП Физ. възпитание и спорт
7 ЗИП Бълг. език и литература Час на класа Философия *-2

* – Модул ФВС – Волейбол, нечетна седмица

11б клас

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски език Физика и астрономия ЗИП Биология и ЗО История и цивилизация Математика
2 История и цивилизация Български език и литература ЗИП Биология и ЗО ЗИП Бълг. език и литература ЗИП Български език и литература
3 ЗИП Музика ЗИП География и икономика Философия ЗИП Бълг. език и литература Физ. възпитание и спорт
4 ЗИП Биология и ЗО ЗИП География и икономика ЗИП Инф. технологии ЗИП География и икономика География и икономика
5 Физ. възпитание и спорт ЗИП История и цивилизация ЗИП История и цивилизация Английски език ЗИП Музика
6 ЗИП Инф. технологии ЗИП История и цивилизация Бълг. език и литература Математика ЗИП Музика
7 ЗИП Инф. технологии Час на класа Бълг. език и литература *-2

* – Модул ФВС – Волейбол, четна седмица

12а клас

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 ЗИП Музика Математика ЗИП Бълг. език и литература ЗИП География и икономика ЗИП Инф. технологии
2 ЗИП Музика ЗИП Музика Български език и литература ЗИП История и цивилизация ЗИП Инф. технологии
3 Физ. възпитание и спорт ЗИП Бълг. език и литература Математика ЗИП История и цивилизация Свят и личност
4 ЗИП География и икономика ЗИП Бълг. език и литература Свят и личност Английски език ЗИП Изобраз. изкуство
5 ЗИП География и икономика ЗИП Биология и ЗО Английски език ЗИП Биология и ЗО Български  език и литература
6 ЗИП История и цивилизация ЗИП Биология и ЗО Физ. възпитание и спорт ЗИП Изобраз. изкуство Български  език и литература
7 *-2 Час на класа ЗИП Инф. технологии ЗИП Изобраз. изкуство

* – Модул ФВС – Волейбол, нечетна седмица

12б клас

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Икономика ЗИП Биология и ЗО ЗИПП Технология на кул. пр. ЗПП Английски език Икономика
2 Физ. възпитание и спорт ЗИП Биология и ЗО ЗИПП Технология на кул. пр. ЗПП Английски език Икономика
3 Технология на кул. пр – УП Технология на кул. продукция Свят и личност Технология на кул. пр – УП Български  език и литература
4 Технология на кул. пр – УП Технология на кул. продукция Математика Технология на кул. пр – УП Български  език и литература
5 Технология на кул. пр – УП Отчетност на фирмата Физ. възпитание и спорт Технология на кул. пр – УП Свят и личност
6 Технология на кул. пр – УП Математика Производствена практика Технология на кул. пр – УП *-2
7 Технология на кул. пр – УП Час на класа Производствена практика Технология на кул. пр – УП

* – Модул ФВС – Волейбол