Дневен режим 1-4кл.

Час Начало Край Продължителност
1  08:00  08:40 40 мин
2  09:00  09:40 40 мин
3  09:50  10:30 40 мин
4  10:40  11:20 40 мин
5  11:30  12:10 40 мин
6  12:20  13:00 40 мин
7  13:10  13:50 40 мин

Дневен режим 5-12кл.

Час Начало Край Продължителност
1  08:00  08:40 40 мин
2  08:50  09:30 40 мин
3  09:50  10:30 40 мин
4  10:40  11:20 40 мин
5  11:30  12:10 40 мин
6  12:20  13:00 40 мин
7  13:10  13:50 40 мин

1а клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език и литература Математика Български език и литература Математика ИУЧ  Бълг. език и литература
2 Български език и литература Физ. възпитание и спорт Български език и литература Физ. възпитание и спорт Математика
3 ИУЧ Математика Български език и литература Математика Български език и литература Родинознание
4 Музика Български език и литература Изобразително изкуство ИУЧ  Бълг. език и литература Технологии и предприемачество
5 *-1 Час на класа Изобразително изкуство Музика

* – Спортни дейности  „Лека атлетика“

1б клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език и литература Физ. възпитание и спорт Български език и литература Физ. възпитание и спорт ИУЧ Бълг. език и литература
2 Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Математика
3 ИУЧ Математика Български език и литература Математика ИУЧ Бълг. език и литература Родинознание
4 Музика Математика Изобразително изкуство Математика Технологии и предприемачество
5 *-1 Час на класа Изобразително изкуство Музика

* – Спортни дейности  „Лека атлетика“

2а клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език и литература Български език и литература Български език и литература Математика ИУЧ Бълг. език и литература
2 Български език и литература Български език и литература Български език и литература Английски език Математика
3 ИУЧ Математика Английски език Математика Български език и литература Родинознание
4 Изобразително изкуство Математика Музика ИУЧ Бълг. език и литература Музика
5 *-1 Час на класа Физ. възпитание и спорт Технологии и предприемачество Физ. възпитание и спорт

* – Спортни дейности  „Лека атлетика“

2б клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език и литература Математика Български език и литература Български език и литература ИУЧ Бълг. език и литература
2 Български език и литература Английски език Български език и литература ИУЧ Бълг. език и литература Математика
3 ИУЧ Математика Български език и литература Математика Английски език Родинознание
4 Изобразително изкуство Български език и литература Физ. възпитание и спорт Математика Физ. възпитание и спорт
5 *-1 Час на класа Музика Технологии и предприемачество Музика

* – Спортни дейности  „Лека атлетика“

3а клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература ИУЧ Бълг. език и литература
2 Български език и литература Български език и литература Български език и литература ИУЧ Бълг. език и литература Математика
3 ИУЧ Математика Математика Математика Математика Компютърно моделиране
4 Човекът и обществото Музика Човекът и обществото Английски език Човекът и природата
5 Английски език Английски език Изобразително изкуство Физ. възпитание и спорт Технологии и предприемачество
6 Физ. възпитание и спорт Час на класа Изобразително изкуство * – 2

* – Спортни дейности – „Лека атлетика“, нечетна седмица

3б клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература ИУЧ Бълг. език и литература
2 Български език и литература Български език и литература Български език и литература ИУЧ Бълг. език и литература Математика
3 ИУЧ Математика Математика Математика Математика Човекът и природата
4 Физ. възпитание и спорт Английски език Човекът и обществото Физ. възпитание и спорт Технологии и предприемачество
5 Човекът и обществото Музика Изобразително изкуство Английски език Компютърно моделиране
6 Английски език Час на класа Изобразително изкуство * – 2

* – Спортни дейности – „Лека атлетика“, четна седмица

4а клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Български език и литература Английски език Български език и литература Български език и литература ИУЧ Бълг. език и литература
2 Български език и литература Български език и литература Български език и литература ИУЧ Бълг. език и литература Математика
3 ИУЧ Математика Български език и литература Математика Физ. възпитание и спорт Човекът и природата
4 Английски език Математика Човекът и природата Математика Компютърно моделиране
5 Физ. възпитание и спорт Музика Изобразително изкуство Човекът и обществото Технологии и предприемачество
6 Час на класа Изобразително изкуство Английски език
7 *- 1

* – Модул ФВС – „Лека атлетика“

5а клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски език Човекът и природата Английски език История и цивилизации ИУЧ Бълг. език и литература
2 Физ. възпитание и спорт История и цивилизации Български език и литература Математика Физ. възпитание и спорт
3 География и икономика Математика Математика Информационни  технологии Човекът и природата
4 Математика Български език и литература География и икономика Информационни  технологии Английски език
5 Музика Български език и литература Физ. възпитание и спорт Български език и литература Математика
6 Български език и литература Технологии и предприемачество Музика Изобразително изкуство ИУЧ Математика
7 Български език и литература Час на класа *-2 Изобразително изкуство

* – Спортни дейности  „Баскетбол“, нечетна седмица

5б клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физ. възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература Информационни  технологии Физ. възпитание и спорт
2 Английски език Български език и литература Английски език Информационни  технологии ИУЧ Бълг. език и литература
3 Математика История и цивилизации География и икономика Математика Математика
4 Български език и литература Математика Математика Изобразително изкуство ИУЧ Математика
5 Български език и литература Технологии и предприемачество Музика Изобразително изкуство Човекът и природата
6 География и икономика Човекът и природата Физ. възпитание и спорт Български език и литература Английски език
7 Музика Час на класа *-2 История и цивилизации

* – Спортни дейности  „Баскетбол“, четна седмица

6а клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Човекът и природата Български език и литература ИУЧ Бълг. език и литература География и икономика Български език и литература
2 Математика Български език и литература Математика Човекът и природата Английски език
3 Български език и литература Музика Английски език Български език и литература Английски език
4 Български език и литература История и цивилизации Информационни  технологии Математика История и цивилизации
5 География и икономика Математика Човекът и природата Математика Физ. възпитание и спорт
6 Изобразително изкуство Физ. възпитание и спорт Технологии и предприемачество Музика ИУЧ Математика
7 Изобразително изкуство Час на класа Технологии и предприемачество
*-2

* – Спортни дейности  „Волейбол“, четна седмица

6б клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Музика Математика Човекът и природата Български език и литература
2 География и икономика Български език и литература Английски език География и икономика История и цивилизации
3 Изобразително изкуство Български език и литература Информационни  технологии Български език и литература Английски език
4 Изобразително изкуство Физ. възпитание и спорт Технологии и предприемачество ИУЧ Бълг. език и литература Английски език
5 Човекът и природата История и цивилизации Технологии и предприемачество Музика ИУЧ Математика
6 Български език и литература Математика Човекът и природата Математика Физ. възпитание и спорт
7 Български език и литература Час на класа Математика
*-2

* – Спортни дейности  „Волебол“, нечетна седмица

7а клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Математика Физика и астрономия Български език и литература Математика
2 ИУЧ Математика Химия и ООС Биология и ЗО Български език и литература География и икономика
3 Английски език Изобразително изкуство Български език и литература Математика ИУЧ Бълг. език и литература
4 Биология и ЗО Изобразително изкуство Физ. възпитание и спорт Математика Технологии и предприемачество
5 История и цивилизации Информационни технологии География и икономика Физ. възпитание и спорт Физика и астрономия
6 Музика Български език и литература Английски език История и цивилизации Английски език
7 Български език и литература Час на класа
*-2

* – Спортни дейности  „Волейбол“, четна седмица

7б клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Английски език Математика Български език и литература ИУЧ Технологии и предпр. География и икономика
2 История и цивилизации Български език и литература Физика и астрономия История и цивилизации ИУЧ Бълг. език и литература
3 Математика Химия и ООС Биология и ЗО Български език и литература Физика и астрономия
4 Музика Информационни технологии Математика Български език и литература Математика
5 Биология и ЗО Изобразително изкуство Английски език Математика Английски език
6 Български език и литература Изобразително изкуство Физ. възпитание и спорт Физ. възпитание и спорт Технологии и предприемачество
7 Час на класа География и икономика
*-2

* – Спортни дейности  „Волейбол“, нечетна седмица

7б клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 История и цивилизации Български език и литература Биология и ЗО Физ. възпитание и спорт Английски език
2 Английски език Математика Български език и литература ИУЧ Технологии и предпр. Математика
3 Музика Изобразително изкуство Физика и астрономия История и цивилизации География и икономика
4 Математика Изобразително изкуство Английски език Математика ИУЧ Бълг. език и литература
5 Български език и литература Химия и ООС Математика Български език и литература Технологии и предприемачество
6 Биология и ЗО Информационни технологии География и икономика Български език и литература Физика и астрономия
7 Час на класа Физ. възпитание и спорт
*-2

* – Спортни дейности  „Волейбол“, нечетна седмица

8а клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физика и астрономия Английски език История и цивилизации Български език и литература История и цивилизации
2 ИУЧ Бълг. език и литература Физ. възпитание и спорт Химия и ООС Български език и литература Информационни технологии
3 ИУЧ Инф. технологии География и икономика ИУЧ Музика Английски език Физ. възпитание и спорт
4 ИУЧ Инф. технологии Музика Математика Биология и ЗО Български език и литература
5 Биология и ЗО Математика Английски език ИУЧ Физ. възпитание и спорт Философия
6 Английски език Български език и литература Технологии и предприемачество ИУЧ Физ. възпитание и спорт Математика
7 ИУЧ Изобразително изкуство Час на класа Технологии и предприемачество
*-2

* – Спортни дейности  „Волейбол“, четна седмица

8б клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 ИУЧ Бълг. език и литература География и икономика ИУЧ География и икономика Английски език Информационни технологии
2 Физика и астрономия Английски език История и цивилизации ИУЧ Физ. възпитание и спорт Български език и литература
3 ИУЧ История и цивилизации Физ. възпитание и спорт Математика ИУЧ Физ. възпитание и спорт Математика
4 ИУЧ История и цивилизации Български език и литература Технологии и предприемачество Български език и литература Физ. възпитание и спорт
5 ИУЧ Изобразително изкуство Музика Технологии и предприемачество Български език и литература История и цивилизации
6 Биология и ЗО Математика Английски език Биология и ЗО Философия
7 Английски език Час на класа Химия и ООС
*-2

* – Спортни дейности  „Волейбол“, четна седмица

8в клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 ИУЧ Туризма като отрасъл Физ. възпитание и спорт Химия и ООС ИУЧ Човешки ресурси в туризма Математика
2 ИУЧ Туризма като отрасъл География и икономика Математика ИУЧ Човешки ресурси в туризма Физ. възпитание и спорт
3 Безопасност и долекарска помощ в ресторанта Английски език История и цивилизации ИУЧ Общуване, фирм. култура Български език и литература
4 Физика и астрономия Математика Английски език Английски език Философия
5 Английски език Български език и литература ИУЧ Общуване, фирм. култура Биология и ЗО Информационни технологии
6 Предприемачество Музика ИУЧ Общуване, фирм. култура Български език и литература История и цивилизации
7 Биология и ЗО Час на класа Български език и литература
*-2

* – Спортни дейности  „Волейбол“, нечетна седмица

9а клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 ИУЧ Биология и ЗО Физика и астрономия Български език и литература Технологии и предприемачество Философия
2 ИУЧ Биология и ЗО Технологии и предприемач. Български език и литература Технологии и предприемачество ИУЧ Изобразително изкуство
3 Немски език Математика Физ. възпитание и спорт Химия и ООС ИУЧ Информ. технологии
4 Изобразително изкуство География и икономика ИУЧ Музика Математика ИУЧ Информ. технологии
5 Математика ИУЧ Бълг. език и литература История и цивилизации Български език и литература Английски език
6 Информационни технологии ИУЧ Бълг. език и литература Немски език Биология и ЗО История и цивилизации
7 Физ. възпитание и спорт Час на класа Английски език
*-2

* – Спортни дейности  „Футбол“, четна седмица

9б клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Немски  език Технологии и предприемач. ИУЧ Музика Математика ИУЧ Изобразително изкуство
2 Изобразително изкуство Математика Немски език Химия и ООС Философия
3 Физ. възпитание и спорт ИУЧ Бълг. език и литература История и цивилизации Български език и литература История и цивилизации
4 Математика ИУЧ Бълг. език и литература Български език и литература Технологии и предприемачество Английски език
5 Информационни технологии Физика и астрономия Български език и литература Технологии и предприемачество ИУЧ География и икономика
6 ИУЧ История и цивилизации География и икономика Физ. възпитание и спорт Английски  език ИУЧ География и икономика
7 ИУЧ История и цивилизации Час на класа Биология и ЗО
*-2

* – Спортни дейности  „Футбол“, четна седмица

9в клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Изобразително изкуство Математика Немски език Химия и ООС История и цивилизации
2 Немски  език ИУЧ Технологично обзавеждане История и цивилизации Математика Здравословни и безопасни условия на труд
3 ИУЧ Хигиена на храненето Физика и астрономия ИУЧ Технологично обзавеждане Биология и ЗО Английски език
4 ИУЧ Хигиена на храненето ИУЧ Материалознание ИУЧ Технологично обзавеждане Български език и литература Философия
5 Физ. възпитание и спорт География и икономика Физ. възпитание и спорт Английски  език ИУЧ Материалознание
6 Математика Кулинарни техники и технологии Български език и литература Гостоприемство в тур. индустрия ИУЧ Материалознание
7 Информационни технологии Час на класа Български език и литература
*-2

* – Спортни дейности  „Футбол“, нечетна седмица

10а клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Биология и ЗО Български език и литература ИУЧ Инф. технологии Физ. възпитание и спорт Биология и ЗО
2 География и икономика История и цивилизация ИУЧ Инф. технологии Физика и астрономия Химия и ООС
3 Химия и ООС Инф. технологии Математика История и цивилизация Математика
4 Немски език Физика и астрономия Немски език История и цивилизация История и цивилизация
5 ИУЧ Бълг. език и литература Английски език Философия Английски език География и икономика
6 Физ. възпитание и спорт Философия Български език и литература ИУЧ Математика Музика
7 Час на класа Български език и литература ИУЧ Математика
*-2

* – Спортни дейности – Футбол, четна седмица

10б клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Физ. възпитание и спорт История и цивилизации ИУЧ История и цивилизация История и цивилизации Химия и ООС
2 Биология и ЗО Инф. технологии ИУЧ История и цивилизация История и цивилизация Биология и ЗО
3 ИУЧ Бълг. език и литература Английски език Философия Физика и астрономия История и цивилизация
4 Химия и ООС Философия Български език и литература Физ. възпитание и спорт География и икономика
5 География и икономика Български език и литература Български език и литература ИУЧ География Музика
6 Немски  език Физика и астрономия Математика ИУЧ География Математика
7 Час на класа Немски  език Английски език
*-2

* – Спортни дейности – Волейбол, четна седмица

10в клас

Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 География и икономика Инф. технологии Български език и литература Физика и астрономия История и цивилизация
2 Физ. възпитание и спорт Физика и астрономия Български език и литература Английски език География и икономика
3 Биология и ЗО История и цивилизации Кул. техники и технологии УП Физ. възпитание и спорт Биология и ЗО
4 Икономика Английски език Кул. техники и технологии УП Кул. техники и технологии Музика
5 Немски  език Философия Немски език Кул. техники и технологии ИУЧ Математика
6 Химия и ООС Български език и литература Философия История и цивилизации Химия и ООС
7 Час на класа Математика История и цивилизация
*-2

* – Спортни дейности – Волейбол, нечетна седмица

11а клас

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 ИУЧ Инф. технологии Модул 1 ИУЧ Информатика Модул 1 ИУЧ География Изб. модул ИУЧ География Модул 1 Английски език
2 ИУЧ Инф. технологии Модул 1 ИУЧ Информатика Модул 1 Английски език ИУЧ География Модул 1 Български език и литература
3 Български език и литература Физ. възпитание и спорт ИУЧ Биология и ЗО Модул 1 Немски език ИУЧ География Модул 2
4 Български език и литература Немски език ИУЧ Биология и ЗО Модул 1 Математика ИУЧ География Модул 2
5 Гражданско образование ИУЧ Биология и ЗО Модул 1 ИУЧ Инф. технологии Модул 1 ИУЧ Информатика Модул 1 Физ. възпитание и спорт
6 Математика ИУЧ Биология и ЗО Модул 1 ИУЧ Инф. технологии Модул 1 ИУЧ Информатика Модул 1 ИУЧ Биология Изб. модул
7 Час на класа ИУЧ Инф. технологии Изб. м ИУЧ Информатика Изб. модул
*-2

* – Спортни дейности – Футбол, четна седмица

11б клас

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика ИУЧ История Модул 2 ИУЧ Биология и ЗО Модул 1 Математика ИУЧ География Модул 2
2 Гражданско образование Физ. възпитание и спорт ИУЧ Биология и ЗО Модул 1 Немски език ИУЧ География Модул 2
3 ИУЧ История Модул 1 ИУЧ Биология и ЗО Модул 1 ИУЧ БЕЛ Модул 1 ИУЧ БЕЛ Модул 3 Български език и литература
4 ИУЧ История Модул 1 ИУЧ Биология и ЗО Модул 1 ИУЧ БЕЛ Модул 1 ИУЧ БЕЛ Модул 3 Физ. възпитание и спорт
5 Български език и литература Немски език ИУЧ География Изб. модул ИУЧ География Модул 1 ИУЧ Биология Изб. модул
6 Български език и литература ИУЧ БЕЛ Изб. модул ИУЧ История Модул 3 ИУЧ География Модул 1 Английски език
7 Час на класа Английски език ИУЧ История Изб. модул
*-2

* – Спортни дейности – Футбол, нечетна седмица

11в клас

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Гражданско образование Физ. възпитание е спорт Кул. техники и технолог ИУЧ Немски език Кул. техника и технологии
2 Математика Организация на обслужването в ресторанта Кул. техники и технолог ИУЧ Математика Английски език
3 Български  език и литература Организация на обслужването в ресторанта Английски език Кул. техники и технологии УП Микробиология и хигиена на храненето
4 Български  език и литература Кул. техника и технологии Специализиран софтуер Кул. техники и технологии УП Гостоприем. в тур. индустр
5 Кул. техники и технологии УП Кул. техника и технологии Организация на обслужването в ресторанта УП Кул. техники и технологии УП Български  език и литература
6 Кул. техники и технологии УП Немски език Организация на обслужването в ресторанта УП Кул. техники и технологии УП Физ. възпитание и спорт
7 Кул. техники и технологии УП Час на класа Организация на обслужването в ресторанта УП
*-2

* – Спортни дейности – Футбол, нечетна седмица

12а клас

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 ИУЧ История Модул 1 Английски език ИУЧ Философия Модул 5 ИУЧ Философия Изб. модул ИУЧ Биология Изб. модул
2 ИУЧ История Модул 2 Немски език ИУЧ Философия Модул 6 ИУЧ БЕЛ Модул 3 Немски език
3 Математика Български  език и литература ИУЧ БЕЛ Модул 1 ИУЧ БЕЛ Модул 4 Гражданско образование
4 Физ. възпитание и спорт Български  език и литература ИУЧ БЕЛ Модул 2 ИУЧ Биология Модул 4 Математика
5 Български език и литература ИУЧ Биология Модул 2 Физ. възпитание и спорт ИУЧ Биология Модул 4 ИУЧ История  Изб. модул
6 ИУЧ Философия Модул 2 ИУЧ Биология Модул 3 ИУЧ История Модул 3 Английски език ИУЧ БЕЛ  Изб. модул
7 ИУЧ Философия Модул 2 Час на класа ИУЧ История Модул 3
*-2

* – Спортни дейности – Волейбол, четна седмица

12б клас

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 ИУЧ География Модул 5 Немски език Физ. възпитание и спорт ИУЧ Биология Модул 4 Немски език
2 ИУЧ География Модул 5 Английски език ИУЧ География Модул 6 ИУЧ Биология Модул 4 ИУЧ Биология Изб. модул
3 Математика ИУЧ Биология Модул 2 ИУЧ География Модул 6 Английски език ИУЧ БЕЛ Изб. модул
4 ИУЧ История Модул 1 ИУЧ Биология Модул 3 ИУЧ История Модул 3 ИУЧ География Изб. модул Математика
5 ИУЧ История Модул 2 Български  език и литература ИУЧ История Модул 3 ИУЧ БЕЛ Модул 3 Гражданско образование
6 Български език и литература Български  език и литература ИУЧ БЕЛ Модул 1 ИУЧ БЕЛ Модул 4 ИУЧ История Изб. модул
7 Физ. възпитание и спорт Час на класа ИУЧ БЕЛ Модул 2
*-2

* – Спортни дейности – Волейбол, нечетна седмица

12в клас

  Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък
1 Математика Български език и литература Икономическа информатика Английски език Функц. прил. програми УП
2 Български език и литература Български език и литература Икономич. информатика УП Икономич. информатика УП Функц. прил. програми УП
3 Комп. архитектури и ОС УП Немски език Физ. възпитание и спорт Икономич. информатика УП Немски език
4 Комп. архитектури и ОС УП Програмиране Финанси Икономика на предприятието ИУЧ Бълг. бзик и литерат.
5 ИУЧ Приложни програми Програмиране Маркетинг УП Икономика на предприятието УП Математика
6 Физ. възпитание и спорт Английски език Счетоводство на предприятието Икономика на предприятието УП Гражданско образование
7 Час на класа Счетоводство на предприятието УП Икономика на предприятието УП
*-2

* – Спортни дейности – Волейбол, нечетна седмица