Във връзка със одобрението, което получихме по НП „Подкрепа на образователните медиатори и социални работници“, Средно училище „Свети Климент Охридски“  обявява процедура за подбор на кандидати за Медиатори...
СУ “Св. Климент Охридски” гр. Дългопол обявява публичен търг за от даване под наем за срок от 3 години на свободните земеделски земи – частна училищна собственост на...
⁸ С Ъ О Б Щ Е Н И Е! Във връзка с големия брой заболели ученици, на 5 и 6 март 2020 г./четъртък и петък/ се преустановяват...
Сесия Февруари – март на учебната 2017-2018 за учениците на самостоятелна форма на обучение. График