“Ние, учителите и учениците, заедно към дигиталния свят на 21 век“ е името на новия проект по секторна програма Еразъм+, КД1, сектор „Училищно образование“, за който СУ „Св....
СУ “Св. Климент Охридски“  спечели акредитация по програма ЕРАЗЪМ+ в сферата на професионалното образование за програмен период 2021-2027 година – договор N: 2022-1-BG01-KA120-VET-000110788, финансирана от  Европейския съюз и...
Във връзка със одобрението, което получихме по НП „Подкрепа на образователните медиатори и социални работници“, Средно училище „Свети Климент Охридски“  обявява процедура за подбор на кандидати за Медиатори...
СУ „Св. Климент Охридски“ гр. Дългопол обявява публичен търг за от даване под наем за срок от 3 години на свободните земеделски земи – частна училищна собственост на...
⁸ С Ъ О Б Щ Е Н И Е! Във връзка с големия брой заболели ученици, на 5 и 6 март 2020 г./четъртък и петък/ се преустановяват...