СУ „Св. Климент Охридски“ гр. Дългопол обявява публичен търг за от даване под наем за срок от 3 години на свободните земеделски земи – частна училищна собственост на...
⁸ С Ъ О Б Щ Е Н И Е! Във връзка с големия брой заболели ученици, на 5 и 6 март 2020 г./четъртък и петък/ се преустановяват...
Сесия Февруари – март на учебната 2017-2018 за учениците на самостоятелна форма на обучение. График
От 04.09.2017 г. стартира вторият за СУ „Свети Климент Охридски“, а и за община Дългопол международен училищен проектс номер на договор 2017-1-DE03-ka219-035614_2. Училището ни е едно от 160-те...