История на гимназията

Имаме 75 годишен опит

1854 г. Открито е първото училище в Дългопол. То се помещава в една ковачница. Първите даскали са от Габрово. Селото им плаща по 900 гроша, а децата им носят храна.
1860 – 1861 г. Работа в училището започва Лазар поп Георгиев от Смядово. На следващата година той заминава за Италия и се записва в отряда на Гарибалди. През 1866/67 г. участва в Критското възстание.
1862 – 1878 г. Обучението се води от първия местен учител Станьо Добрев.
1872 г. Под ръководството на Велико Караславов е построена първата училищна сграда. Тя се намира в двора на църквата и е на два етажа. Пръв учител в тази сграда е Христо Блъсков. Той въвежда класно- урочната система и доставя първите учебници.
1882 г. В училището започва първата учителка. Тя се казва Теодорица Георгиева.
1896 г. Със средства и труд на цялото население е построена нова сграда на училището. Тя разполага с 6 учебни стаи. В нея се помещавала прогимназията.
1945 г. Открива се непълно средно училище „Климент Охридски“.
1946 г. Открива се Пълно средно смесено училище. Първият директор е Добри Тодоров.
1969 г. Отваря врати нова 3 етажна сграда на гимназията. Тя има 14 класни стаи, физкултурен салон и ученически стол.
1989 г. СОУ „Климент Охридски“ се премества в сегашната сграда. Тя разполага с 26 учебни стаи и лаборатории, физкултурен салон, актова зала и ученически стол.
1992 г. Училището е тържествено осветено и носи името „Свети Климент Охридски“.

Материална база

СОУ „Свети Климент Охридски” гр. Дългопол разполага с две сгради, в едната от която се обучават предучилищен клас, начален курс и пети клас, а в другата 6 – 12 клас. В училището функционират:
 • 40 добре обзаведени класни стаи и лаборатории;
 • кабинет по музика;
 • две учителски стаи;
 • кабинет по изобразително изкуство;
 • 3 компютърни кабинета (един от които е обзаведен по програмата „I-klas”) с общо 33 компютъра, достъп до интернет, принтери, скенери;
 • 2 комплекта от мултимедийни проектори и преносими компютри;
 • 2 физкултурни салона, площадки за футбол, баскетбол, хандбал и волейбол, оборудване за тенис на маса;
 • стол с две хранителни зали и две професионално оборудвани кухни, по една в двете сгради;
 • актова зала, която, поради голямата си площ, дава възможност за провеждане на различни мероприятия
  и празненства, обзаведена с музикална уредба;
 • два 32 местни училищни автобуса;
 • 3 големи фоайета;