СУ “Св. Климент Охридски“  спечели акредитация по програма ЕРАЗЪМ+ в сферата на професионалното образование за програмен период 2021-2027 година – договор N: 2022-1-BG01-KA120-VET-000110788, финансирана от  Европейския съюз и подчерта, че това ще даде възможност на училището: да задълбочи връзките с утвърдени партньори; да създаде нови взаимоотношения с партньори от други европейски страни; да повиши уменията на персонала и обучаемите за адаптация към динамично глобализиращата се образователна, работна и социална среда.

Спечелената акредитация е пореден успех по програма „Еразъм+“ за нашето училище. Тя е допълнителна възможност в  професионалното образование и обучение за участие в трансграничен обмен и сътрудничество. Екипът за работа по Еразъм+ проекти към СУ „Св. Климент Охридски“ е създал дългогодишен план за изпълнение на висококачествени мобилности като част от усилията за развитието на нашата организация.

Акредитацията е признание за качеството при работата на СУ „Св. Климент Охридски“ по проекти на програма „Еразъм+“ и доброто представяне на ученици по време на мобилностите в Европа. Чрез тази акредитация училището ще получи по-пряк достъп до възможности за финансиране по линия на Ключова дейност 1 в сектор „Професионално обучение“.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *