“Ние, учителите и учениците, заедно към дигиталния свят на 21 век“ е името на новия проект по секторна програма Еразъм+, КД1, сектор „Училищно образование“, за който СУ „Св. Климент Охрисдки спечели финансиране. Проектът е с номер 2022-2-BG01-KA122-SCH-000100211, на стойност 17 160 евро и ще продължи 18 месеца.

Оценката на проекта, дадена от Националната агенция –  ЦРЧР е 78 точки от 100 възможни и е поставен на 22 място в списъка с класирани проекти.

Предстоят мобилности на осем учители в Испания и Италия. Структурираните курсове са свързани с внедряване на информационните технологии и запознаване с ключовите компетентности необходими за живота в 21 век. Тези курсове са подбрани внимателно, за да отговорят на предизвикателствата на съвременната образователна среда. В Барселона колегите ще участват в курса „Discover the 7Cs: Learning for Life (and Work) in the 21st Century“, а във Флоренция ще се обучават в курса „The Digital Teacher: A 21-Century Introduction to Digital Education“, организирани от Europass Teacher Academy, организация с над 20 годишен опит в обучението на педагогически специалисти.

Модернизация и интернационализация на учебния процес е ключова част от превръщането на училището в съвременно европейско пространство за образование и развитие на младите хора.

Целта на проекта е повишаване квалификацията на учителите, свързана с дигитализацията и новите технологии, овладяване на ключови компетентности за бъдещите професии, които ще се появят в новия дигитален свят. Учителите трябва да се научат да адаптират учебното съдържание към новото нормално – дигитализация на урока и да създават дигитални материали. Да се научат да управляват дигиталната класна стая, да улеснят достъпа на учениците до технологиите в класната стая с помощта на интерактивни игри и уроци, проекто базирано обучение, внедряване на съвременни методи на обучение.

Работата по проекти и участието в тях, мотивира учителите и учениците да постигат по-високи резултати и повишава самочувствието им на европейски граждани.

Поредният успех за СУ“Свети Климент Охридски“  е резултат от екипна работа и подкрепата на ръководството на училището.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *