Адрес

ул. Цар Симеон 50
гр. Дългопол, обл. Варна

Телефонен номер

+359 887 932 867 – Директор
+359 517 2 20 93 – Администрация
+359 876 653 424 – Гл. Счетоводител
+359 876686513 – Зам. Директор
+359 876 654 398 – Зам. Директор

Email

info-400136@edu.mon.bg
www.su-dalgopol.com

Директор

Работно време:
09:00 – 17:30
Приемно време:
Понеделник – Петък
14:30 – 15:30