ЗАЯВЛЕНИЕ


за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на X клас.

ЗАЯВЛЕНИЕ

за полагане на изпит от националното външно оценяване информационни технологии в края на X клас

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 9 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

Обявявам публичен търг за от даване под наем за срок от 3 години на свободните земеделски земи – частна училищна собственост на територията на землищата на община Дългопол

Заявления и офертите за участие в търга се подават до 16.30часа на 10.07.2020г. в канцеларията на СУ “Св.Климент Охридски” гр.Дългопол  ул.“Цар Симеон“ №50 в запечетан плик.

Учителски колектив

Всички учители, работещи в СУ “Св. Климент Охридски”, притежават висока образователна култура и богат преподавателски опит. Водят се открити уроци.

Професионални паралелки

СУ “Св. Климент Охридски” осъществява прием за професионално направление “Готвач”. Обучаващите се в тези паралелки ученици получават богат практически опит и възможност за реализация.

Ефективно образование

Учителите и учениците ежегодно вземат участие в проекта “ТВОЯТ ЧАС”. С голям ентусиазъм, много труд и дисциплина се подготвят различни активности, на които могат да присъстват и родителите.
В СУ “Св. Климент Охридски” са се обучавали ученици, които към днешна дата са световно признати специалисти и достойно носят титли като “академик”, “доктор на медицинските науки” и т.н.

Участие в международни проекти

СУ “Св. Климент Охридски” участва в проект от международен характер – Еразъм+. Участието в този проект предоставя блестяща възможност на учениците да “тренират” своите езикови знания, контактувайки с деца на тяхната възраст на английски език.

80

УЧИТЕЛЯ

40

ПРЕДМЕТА

600

УЧЕНИКА

32

ГОДИШНА ИСТОРИЯ

НОВИНИ

юни 30, 2022

СУ “Свети Климент Охридски” обявява процедура за подбор на кандидати за Медиатори в нашата образователна институция

Във връзка със одобрението, което получихме по НП „Подкрепа на образователните медиатори и социални работници“, Средно…


Warning: Illegal string offset 'content' in /home/soudalgo/public_html/wp-content/plugins/rs-addons/vc-modules/services.php on line 459

Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /home/soudalgo/public_html/wp-content/plugins/rs-addons/vc-modules/services.php on line 459

Warning: Illegal string offset 'content' in /home/soudalgo/public_html/wp-content/plugins/rs-addons/vc-modules/services.php on line 489