ЗАЯВЛЕНИЕ


за полагане на изпит от националното външно оценяване по чужд език в края на X клас.

ЗАЯВЛЕНИЕ

за полагане на изпит от националното външно оценяване информационни технологии в края на X клас

ДЕКЛАРАЦИЯ

по чл. 56, ал. 9 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

Във връзка с извънредната епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19, Министерството на здравеопазването има възможност да проведе бързи антигенни тестове сред децата и учениците. Антигенните тестове се изпозлват в медицинската практика от много години. Тяхната цел е да открият специфична чужда част(антиген) от причинителя в изследваната проба, което се изразява като положителен резултат от съответното изследване. Бързите антигенни тестове за COVID-19 са насочени към определени белтъци(антигени) на вируса SARS-CoV-2 – причинител на заболяването. Изследването е по желание и целта е да се намали възможността за предаване на инфекции от COVID-19 от вирусоносител или болен в училищна среда. За малолетни и непълнолетни деца и ученици е необходимо съгласие на родител/настойник. С цел установяване на нагласите на родителите може да попълните  анкетата ТУК

Обявявам публичен търг за от даване под наем за срок от 3 години на свободните земеделски земи – частна училищна собственост на територията на землищата на община Дългопол

Заявления и офертите за участие в търга се подават до 16.30часа на 10.07.2020г. в канцеларията на СУ “Св.Климент Охридски” гр.Дългопол  ул.“Цар Симеон“ №50 в запечетан плик.

Учителски колектив

Всички учители, работещи в СУ “Св. Климент Охридски”, притежават висока образователна култура и богат преподавателски опит. Водят се открити уроци.

Професионални паралелки

СУ “Св. Климент Охридски” осъществява прием за професионално направление “Готвач”. Обучаващите се в тези паралелки ученици получават богат практически опит и възможност за реализация.

Ефективно образование

Учителите и учениците ежегодно вземат участие в проекта “ТВОЯТ ЧАС”. С голям ентусиазъм, много труд и дисциплина се подготвят различни активности, на които могат да присъстват и родителите.
В СУ “Св. Климент Охридски” са се обучавали ученици, които към днешна дата са световно признати специалисти и достойно носят титли като “академик”, “доктор на медицинските науки” и т.н.

Участие в международни проекти

СУ “Св. Климент Охридски” участва в проект от международен характер – Еразъм+. Участието в този проект предоставя блестяща възможност на учениците да “тренират” своите езикови знания, контактувайки с деца на тяхната възраст на английски език.

80

УЧИТЕЛЯ

40

ПРЕДМЕТА

600

УЧЕНИКА

32

ГОДИШНА ИСТОРИЯ


Warning: Illegal string offset 'content' in /home/soudalgo/public_html/wp-content/plugins/rs-addons/vc-modules/services.php on line 459

Warning: Cannot assign an empty string to a string offset in /home/soudalgo/public_html/wp-content/plugins/rs-addons/vc-modules/services.php on line 459

Warning: Illegal string offset 'content' in /home/soudalgo/public_html/wp-content/plugins/rs-addons/vc-modules/services.php on line 489