СУ „Св. Климент Охридски“ гр. Дългопол обявява публичен търг за от даване под наем за срок от 3 години на свободните земеделски земи – частна училищна собственост на територията на землищата на община Дългопол.

Заповед

Условия:

  1. Заявления и офертите за участие в търга се подават до 16.30часа

на 10.07.2020г. в канцеларията на СУ “Св.Климент Охридски” гр.Дългопол  ул.“Цар Симеон“ №50 в запечетан плик.

2. Офертите ще се разглеждат на 14.07.2020г. / вторник / от 10.00ч. в сградата на СУ “Св.Климент Охридски” гр.Дългопол  ул.“Цар Симеон“ №50.

3. Участниците в търга участват  за всички имоти в дадено землище, като нямат право да ги разделят.

         4. При липса на кандидати процедурата по т.2 от настоящата Заповед се провежда след 3 дни при същите условия на същото място и време.

         5. Възлагам подготовката, организацията, обявяването и провеждането на търга на комисия в състав:

         Председател: Людмила Андонова – гл.счетоводител в СУ “Св.Климент Охридски” гр.Дългопол

И членове:

  1. Светослав Славов – Рък.на напр.Инф.и кум.тех. в СУ “Св.Климент Охридски” гр.Дългопол
  2. Дияна Янева – ЗАС в СУ “Св.Климент Охридски” гр.Дългопол


*Снимков материал: google.bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *