СУ „Свети Климент Охридски“ спечели проект „Заедно учим и се забавляваме“ към Центъра за образователна интеграция на деца и ученици от етнически малцинства по КП33.15-2016 в размер на 36217лв.
Проектът е насочен към:
1.Създаване на условияза ограничаване на преждевременното напускане на училище, на учениците допускащи голям брой неизвинени отсъствия, както и подпомагане на напусналите ученици до 16 г. възраст отново да се включат в образователния процес.
2.Осигуряване на безплатен транспорт, храна и дрехи, учебници за учениците от 8 до 12 клас.
3.Утвърждаване на ученическото наставничество, насочване на проблемните ученици за работа в клубовете по интереси.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *